Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την υποβολή Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναπτύσσει υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services) οι οποίες παρέχονται σταδιακά σε Παραγωγική Λειτουργία.

Σχετικά με τα στοιχείο «Συμμετεχόντων σε Πράξεις ΕΚΤ» , οι Δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Διαδικτύου που παρέχονται οπό το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Εισόδου και Εξόδου).

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ που θα βρείτε παρακάτω.