Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης στην Εφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώνεται ότι από 23/1/2017 το Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης είναι διαθέσιμο στην Εφαρμοφή Διαχείρισης Δελτίων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για τις ενταγμένες πράξεις, εφόσον έχουν έναρξη υλοποίησης στα έτη 2014, ή 2015, ή 2016, πρέπει να συμπληρωθούν από τους δικαιούχους φορείς, ανά πράξη, τα Δελτία Επίτευξης Δεικτών Πράξης για τα αντίστοιχα έτη αναφοράς.