Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» και Κωδικό ΟΠΣ 5009746

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η Δικηγόρος ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μ. Βόγδου 20, 67132 Ξάνθη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων (Νομική Υποστήριξη), CPV 79100000-5, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ».