Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ημερίδες για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 22 Κέντρα Κοινότητας στους 22 Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα Κέντρα Κοινότητας σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Για την καλύτερη οργάνωση της υλοποίησης της δράσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργάνωσε δύο ημερίδες με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού των Κέντρων Κοινότητας καθώς επίσης και των υπευθύνων των πράξεων.

Στις ημερίδες συμμετείχαν επίσης, στελέχη της Επιτελικής Δομής Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, της Δ/νσης Αντιμετώπισης της φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ), της ΕΥΣΕΚΤ, του ΟΑΕΔ και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν:

  • Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 στην Ξάνθη, στο ξενοδοχείο Elisso.
  • Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 στην Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο ACHILLIO.
Παρουσιάσεις:
Φωτογραφίες από την την ημερίδα στην Ξάνθη:

DSCN5926.png DSCN5934.png DSCN5941.png

Φωτογραφίες από την την ημερίδα στην Κομοτηνή:

DSCN5943.png DSCN5944.png DSCN5947.png