Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τεχνική συνάντηση για τις δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Κατόπιν της έκδοσης του Οδηγού Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τεχνική συνάντηση στελεχών της Υπηρεσίας και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD  με θέμα τις δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από την τεχνική συνάντηση:
img_01.png img_02.png