Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ’ αριθ. 58/23-04-2019 για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Βορείου Έβρου

Λογότυπα

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλογα με την επιλεξιμότητα τους σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση):

  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
  • Φορείς δημόσιου τομέα,
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
  • ΟΤΔ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κλπ.) που απαιτείται για την εφαρμογή της στρατηγικής.  

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την δυνητικό/ή δικαιούχο.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι: Πετρέσης Γεώργιος, Ζελίδου Άννα, τηλέφωνο: 2552027900, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ https://eeabe.gr/. Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΟΤΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ανακοινώθηκε η 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης.

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης : 07/05/2019 – ώρα έναρξης: 13:00
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 23/10/2019 – ώρα λήξης: 15:00,

(Παράδοση Φυσικού Φακέλλου έως της 1/11/2019, 14:00)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: https://eeabe.gr/online/3i-tropopoiisi-tis-me-ar/