Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Βασικός στόχος του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΟΣΟΑ - ΠΑΜΘ) είναι η σύνταξη ενός συνολικού και τεκμηριωμένου σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων. Το ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘ πρόκειται να αποτελέσει την τεκμηριωμένη βάση για την ιεράρχηση και επιλογή δράσεων Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της ΠΑΜΘ.