Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη Στελέχωσης Ειδικών Υπηρεσιών και ΚΥ ΜΟΔ από Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Η πλήρωση εξήντα (60) θέσεων εκ των οποίων:
α) πενήντα επτά (57) θέσεις ΠΕ/ΤΕ,
β) τρεις (3) θέσεις ΔΕ όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ορίζεται στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για την Αρχή Πιστοποίησης, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΝΑΔΕΔΒΜ), «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας» (ΕΠΑλΘ), τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών: Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Για τις υπόλοιπες Ειδικές Υπηρεσίες το αντικείμενο εργασίας ορίζεται στις αντίστοιχες ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης/Αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, και για την Κ.Υ. ΜΟΔ στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και στους οποίους:

α) Απευθύνεται η πρόσκληση και πληρούν τους ειδικότερους όρους αυτής.
β) Δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική διαδικασία.
γ) Που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ως ορίζονται.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 13 10 117, 213 13 10 186 και ώρες 10:00 – 16:00.

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διάστημα Υποβολής Αιτήσεων:   06/08/2018 - 10/09/2018