Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Φόρμα υποβολής ερωτημάτων για επικοινωνιακά θέματα

Η Υπηρεσία μας παρέχει τη δυνατότητα στους Δικαιούχους να υποβάλλουν ερωτήματα για επικοινωνιακά θέματα που τους προβληματίζουν. Τα ερωτήματα απαντώνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συχνότερα / σημαντικότερα από αυτά δημοσιεύονται στην τρέχουσα σελίδα με τη μορφή ερώτησης – απάντησης (Frequently Asked Questions).

Για να υποβάλλετε ερώτημα για επικοινωνιακά θέματα παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί.


Φόρμα υποβολής ερωτημάτων:

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία του Φορέα / Επιχείρησης σας
Όνομα
Επώνυμο
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com