Εκτύπωση αυτής της σελίδας

2η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΣΚΕ)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΣΚΕ) της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, συνήλθε στις 8 Απριλίου 2014 σε τακτική σύσκεψη, στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο Alexander.