Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θεματικό Εργαστήριο για την Αλυσίδα Αξίας του Τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και εκδήλωση για την Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης Eξειδίκευσης της Eφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, στο Ξενοδοχείο «Astir – Egnatia», στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 & 12 Φεβρουαρίου 2015, το Θεματικό Εργαστήριο, για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδα Αξίας του Τουρισμού, και στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2015, εκδήλωση για την Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που συνδιοργανώθηκαν από το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JRC, και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Κατά τη διάρκεια του Θεματικού Εργαστηρίου για τον Τουρισμό οι συμμετέχοντες είχαν τη ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες της αλυσίδας αξίας:

 • Τουρισμός Τεσσάρων Εποχών.
 • Τουρισμός και Πολιτισμική Κληρονομιά.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών και Τουρισμός.
 • Γαστρονομικός Τουρισμός.

Στο «εργαστήριο» συμμετείχαν Ελληνικές Αρχές (Γ.Γ. ΕΣΠΑ, Γ.Γ.Ε.Τ., κλπ), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης (αρμόδιες διευθύνσεις ΑΜΘ, ΠΣΚΕ), το πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ ΑΜΘ, ερευνητικά κέντρα, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εμπειρογνώμονες/φορείς εξειδικευμένοι στη συγκεκριμένη Αλυσίδα Αξίας.

Κατά τη διάρκεια του «εργαστηρίου»

 • εφαρμόστηκε πιλοτικά η μεθοδολογία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, που μετέπειτα θα εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς της Περιφερειακής RIS3,
 • επετεύχθει εμπλοκή – δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στη δράση,
 • καταγράφηκαν οι ανάγκες της Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού στον τομέα της έρευνας – καινοτομίας, που θα οδηγήσουν στη
 • διαμόρφωση πρόσκλησης χρηματοδότησης των αναγκών στον τομέα της έρευνας – καινοτομίας, από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και για άλλους τομείς της Περιφερειακής Εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Παραπέρα, μέσω της αξιολόγησης της Προπαρασκευαστικής Δράσης καταβλήθηκε προσπάθεια να αποσαφηνιστούν καίρια θέματα όπως:

 • Μηχανισμός Διακυβέρνησης – Θεσμοθέτηση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, και Συνέργειες μεταξύ Διαρθρωτικών Ταμείων & Διοικητικών Δομών
 • Εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: από τη Στρατηγική στο Σχέδιο Δράσης
 • Κινητικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάγκες Εκπαίδευσης
 • Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
 • Κανονισμοί Κρατικών Ενισχύσεων: Ευκαιρίες και Περιορισμοί

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Έξυπνη Εξειδίκευση Στρατηγικής (Περιφερειακή RIS3) αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για μια Περιφέρεια που έχει πληγεί σημαντικά από την πρόσφατη κοινωνικο-οικονομική κρίση, ενέκρινε την υλοποίηση Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής RIS3.

 

 

Σχετικά με το Θεματικό Εργαστήριο για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορείτε να κατεβάστε:

 

Σχετικά με την Εκδήλωση για την Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μπορείτε να κατεβάστε:

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το θεματικό εργαστήριο και την εκδήλωση:
 
IMG_4324.JPG IMG_4351.JPG IMG_4363.JPG

IMG_4366.JPG IMG_4429.JPG IMG_4440.JPG

IMG_4450.JPG IMG_4675.JPG