Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θεματικό Εργαστήριο, για τις Αλυσίδες Αξίας των Χημικών & Πολυμερών Υλικών και της Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., πραγματοποίησε στον Πολυχώρο «Μπάτης» (4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσ/νίκης) στην Καβάλα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, το Θεματικό Εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης για τους κλάδους μεταποίησης των Χημικών & Πολυμερών Υλικών, καθώς και της παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πιλοτική δράση και πραγματοποιείται σε συνεργασία του Ινστιτούτου Μελλοντικών Τεχνολογικών Μελετών (ΙPTS) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είχαν τη ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για την:

  • Έρευνα και καινοτομία στον κλάδο των Χημικών και Πολυμερών Υλικών,
  • Έρευνα και καινοτομία στον κλάδο της Παραγωγής Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

 

 

 

Οι Παρουσιάσεις της εκδήλωσης:
Ακολουθούν φωτογραφίες από το θεματικό εργαστήριο:

photo_012.jpg photo_023.jpg photo_039.jpg