Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκδήλωση Ολοκλήρωσης της Προπαρασκευαστικής Δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) που υλοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ξενοδοχείο «Elysso», Ξάνθη

21 Οκτωβρίου 2015

Η Περιφέρεια ΑΜΘ, έχει επιλέγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και, για πάνω από ένα χρόνο, υλοποιεί την Προπαρασκευαστική Δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας».

Στην Εκδήλωση Ολοκλήρωσης της Προπαρασκευαστικής Δράσης, αναλύθηκαν τα κύρια αποτελέσματα, τα εμπόδια και τα επόμενα βήματα των εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης, και των ομάδων εργασίας για την κινητικότητα και τη διακυβέρνηση, ενώ συζητήθηκαν και οι διαθέσιμες επιλογές πολιτικής.