Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

H προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) θα επιτρέψει τη βελτίωση και την εφαρμογή της στρατηγικής RIS 3 όπως αυτή εγκρίθηκε αρχικά στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) και η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο σύγκλισης για άλλες Περιφέρειες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η δράση αυτή έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 15 μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2014. Το έργο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου βάσει διοικητικής συμφωνίας μεταξύ της ΓΔ DG REGIO και της ΓΔ DG JRC-IPTS.